Öppettider

Mån-Fre: 08.00-16.00, Dag före röd dag: 08.00-13.00

Hitta hit

Gärdevägen 3, 856 50 Sundsvall

Kontakta oss

070-658 59 76

Live

Hallen just nu

e4 truckwash

Miljöpolicy

Vi arbetar mot en ISO 14001 certifiering vilket är en internationellt accepterad standard som utgör grunden för fastställande av miljöledning.

Enkelt förklarat betyder det att vi arbetar för miljön och ska uppfylla vissa krav som finns för en internationell miljöstandard. När vi uppfyller alla dessa krav går ett oberoende ackrediterat certifieringsföretag igenom vår verksamhet. Har vi uppfyllt kraven blir vi därefter certifierade som ett ”miljöföretag”, alltså ISO14001 certifierade.

För att Du som tvättar i vår anläggning ska kunna hålla de hårda miljökrav som finns, och eventuella följa en ISO  standard, är vår utrustning tillverkad enligt kvalitetsstyrning ISO9001 och miljöstyrning ISO14001 och är självklart även CE märkt enligt EU’s maskindirektiv.
Vår anläggning är anmäld och fullgjord till miljökontoret enligt 21§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Behöver Du teknisk data för en ISO 14001 certifiering är du välkommen att kontaka oss.

Vår toppmoderna anläggning är miljövänlig och renar det användna vattnet i en flerstegsprocedur med en reningsgrad på över 99% – helt utan kemikaler! Dessutom återvinns ca 85% av vattnet där ozon tillsätts, vilket bryter ner organiska ämnen och även många metaller, och vattnet cirkulerar regelbundet. På så sätt förhindras den lukt som kan uppstå i stillastående vatten. Vi genomför även regelbundet kontroller av anläggningen och utsläpp och för detaljerade journaler enligt miljökontorets anvisningar.

Klicka på bilden för att läsa mer om hur vår rening och återvinning fungerar.

Kvalitétsbedömning
I QIII systemhandbok för kvalitétsbedömning vid upphandling av vägtransporter så rekommenderas att tillsyn och underhåll ska göras minst var 14:e dag. Till detta hör även fordonstvätt som då ska utföras i en tvätthall med vattenrening. I vägverkets checklista för kvalitétssäkra transporter står även där tydliga riktlinjer för miljöanpassade tvättar.

Vill du ha mer information om miljöpåverkan vid tvätt av fordon, se Naturvårdsverkets broschyr om fordonstvättar.

Säkerhetsdatablad
Här kan du ladda ner säkerhetsdatablad för de produkter vi använder i vår anläggning.