Tvättprogram

Även om du kan välja vissa funktioner så kanske det inte alltid är så lämpligt. I en maskintvättanläggning finns det alltid risk för att det finns föroreningar och/eller grus och andra partiklar i borstarna.
Densamma gäller de handhållna borstarna som finns tillgängliga i tvätthallen.

Här följer några exempel på program och funktioner för olika typer av fordon och utrustning.

Större småbil

I vår anläggning finns speciella program för större småbilar som minibussar, skåpbilar, servicebilar etc. som är för stora för en personbilstvätt. När du ansöker om ett tvättkort anger du vad du har för typ av fordon, exempelvis ”minibuss”. Ditt tvättkort programmeras då för att vara anpassad för just det fordonet. Har du låg markfrigång på fordonet rekommenderar vi inte att du använder maskinborstarna då dessa är som mest förorenade längst ner. Vi rekommenderar då att du lägger på tvättmedelsbåge och aktiverar manuellt tvättmedel och/eller avfettning. Starta tvätten och lägg på manuellt kem medans maskinen lägger på tvättmedlet. Använd därefter de handhållna borstarna i hallen för att tvätta ekipaget. Aktivera manuellt högtryck samt maskinens högtrycksbåge och starta tvätten igen. Använd de manuella högtrycksmunstyckena för att spola där maskinen ej kommer åt.

 Antenner etc.

 Har du antenner, ”saftblandare”, etc. på taket som är svåra att montera bort vid tvättning bör du inte använda takborsten eller aktivera den först efter att maskinen passerat antennen. 

 

 

 

Frontspegel

Har du den längre varianten av spegel monterad i fronten och vill använda borstarna på hytten, välj Sidoborstar Ej Fronttvätt

 

 

 

 

Bakgavellyft

Har du en bakgavellyft på ditt fordon är det viktigt att du anger det i din ansökan då funktionen för sidoborstarna bak ska tas bort. Detta för att smörjfettet inte ska fastna i borstarna och smetas ut på fordonen som tvättar efter dig. Har du av någon anledning ett kort där sidoborstar bak är aktiverade och absolut vill använda sidoborstarna på resten av ekipaget. Håll in knappen Sidoborstar isär när maskinen tvättat sidorna. Du släpper knappen igen när du vill att borstarna ska användas igen.

 

Något som borstarna kan fastna i

Har du kylaggregat eller något annat på fordonet som borstarna kan fastna i, bör du avstå från att använda borstarna eller hålla in knappen sidoborstar isär, när borstarna tvättat sidorna. Du släpper knappen igen när du vill att borstarna ska användas igen.

 

 

Motivlack

Har du en motivlackad hytt kanske du inte vill att borstarna ska tvätta hytten. Tryck då in knappen Sidoborstar tills att den, med gul text, visar Sidoborstar Ej hytt. Då kommer sidoborstarna att aktiveras först efter hytten. Vill du inte använda sidoborstarna över huvud taget på ekipaget, låter du helt enkelt bli att aktivera den knappen.

 

 

Timmerbil

Du bör inte tvätta ekipaget med last på, då onödigt mycket bark och kvistar faller av. När du tvättar den här typen av ekipage, tänk på att ta upp och kasta bort skräpet som faller av när du tvättar. Eftersom att borstarna lätt kan fasta i den här typen av ekipage är dessa normalt sett avaktiverade. Vi rekommenderar att du lägger på tvättmedelsbåge och aktiverar manuellt tvättmedel och/eller avfettning. Starta tvätten och lägg på manuellt kem medans maskinen lägger på tvättmedlet. Använd därefter de handhållna borstarna i hallen för att tvätta ekipaget. Aktivera manuellt högtryck samt maskinens högtrycksbåge och starta tvätten igen. Använd de manuella högtrycksmunstyckena för att spola där maskinen ej kommer åt.

Betongbil/Spriderbil etc.

Dessa typer av ekipage är ofta förorenade med produktrester som kan fastna i borstarna och repar/förorenar efterföljande fordon. Dessutom kan borstarna fastna i tillbehören (blandare, sprider etc.), därav är maskinborstarna normalt sett ej aktiverade för denna typen av fordon. Vi rekommenderar att du lägger på tvättmedelsbåge och aktiverar manuellt tvättmedel och/eller avfettning. Starta tvätten och lägg på manuellt kem medans maskinen lägger på tvättmedlet. Använd därefter de handhållna borstarna i hallen för att tvätta ekipaget. Aktivera manuellt högtryck samt maskinens högtrycksbåge och starta tvätten igen. Använd de manuella högtrycksmunstyckena för att spola där maskinen ej kommer åt.

Maskintrailer

Om du tvättar ekipaget lastat, tänk då på att maxhöjden är 4,55 meter. Den här typen av ekipage har normalt sett ej maskinborstar aktiverade då dessa kan fastna i ekipaget. Vi rekommenderar att du lägger på tvättmedelsbåge och aktiverar manuellt tvättmedel och/eller avfettning. Starta tvätten och lägg på manuellt kem medans maskinen lägger på tvättmedlet. Använd därefter de handhållna borstarna i hallen för att tvätta ekipaget. Aktivera manuellt högtryck samt maskinens högtrycksbåge och starta tvätten igen. Använd de manuella högtrycksmunstyckena för att spola där maskinen ej kommer åt.

Kapell

Har du kapell på, bör du överväga att inte använda maskinborstarna då dom har ett rätt kraftigt tryck. Vi rekommenderar att du lägger på tvättmedelsbåge och aktiverar manuellt tvättmedel och/eller avfettning. Starta tvätten och lägg på manuellt kem medans maskinen lägger på tvättmedlet. Använd därefter de handhållna borstarna i hallen för att tvätta ekipaget. Aktivera manuellt högtryck samt maskinens högtrycksbåge och starta tvätten igen. Använd de manuella högtrycksmunstyckena för att spola där maskinen ej kommer åt.

Tankbil/Bulkbil

Maskinborstarna är normalt sett inte aktiverade för den här typen av fordon då borstarna kan fastna i relingar, luckor och slangar. Vi rekommenderar att du lägger på tvättmedelsbåge och aktiverar manuellt tvättmedel och/eller avfettning. Starta tvätten och lägg på manuellt kem medans maskinen lägger på tvättmedlet. Använd därefter de handhållna borstarna i hallen för att tvätta ekipaget. Aktivera manuellt högtryck samt maskinens högtrycksbåge och starta tvätten igen. Använd de manuella högtrycksmunstyckena för att spola där maskinen ej kommer åt.

Grusbil/Containerbil

 På den här typen av ekipage är borstarna normalt sett inte aktiverade då de kan fastna i ekipaget samt att restprodukter kan fastna i borstarna. Vi rekommenderar att du lägger på tvättmedelsbåge och aktiverar manuellt tvättmedel och/eller avfettning. Starta tvätten och lägg på manuellt kem medans maskinen lägger på tvättmedlet. Använd därefter de handhållna borstarna i hallen för att tvätta ekipaget. Aktivera manuellt högtryck samt maskinens högtrycksbåge och starta tvätten igen. Använd de manuella högtrycksmunstyckena för att spola där maskinen ej kommer åt.

Skåp

Det du bör kontrollera när du tvättar ett ekipage med skåp är om det finns något som borstarna kan fastna i. Har du bakgavellyft på ekipaget, se ovan. Under maskinprogrammets gång kan du välja att aktivera eller avaktivera Takborste, hålla in knappen Takborste upp eller Sidoborstar isär om du vill göra några förändringar i det pågående programmet. Vi rekommenderar att du först aktiverar maskinens tvättmedelsbåde samt manuellt tvättmedel. Starta tvätten och lägg på kem medans maskinen arbetar. Låt medlet verka några minuter och använd de handhållna borstarna för att tvätta där maskinens borstar ej kommer åt. Kombinera därefter ett program med borstar samt högtryck. Starta därefter maskinen igen. 

Buss

Vi har speciella program utformade för bussar. Borstarna är programmerade att gå runt speglarna, så även om dom ej är infällbara kan du enkelt använda maskintvätten för både små och stora bussar. Har du bakgavellyft på bussen, se ovan. Vi rekommenderar att du först aktiverar maskinens tvättmedelsbåde samt manuellt tvättmedel. Starta tvätten och lägg på kem medans maskinen arbetar. Låt medlet verka några minuter och kombinera därefter ett program med borstar samt högtryck. Starta därefter maskinen igen.