Så funkar det

Steg för steg

 1. Kör fram till porten och dra ditt kort i kortläsaren. Välj med eller utan underspolning.
 2. Kör sakta in i hallen, underspolningen startar om du valt detta. Kör fram tills att lampan lyser rött.
 3. Stig ur fordonet, fäll in backspeglar och ta bort eventuella antenner.
 4. Knappa in din pin-kod och fordonets registreringsnummer på kortterminalen och välj tvättprogram
 5. Du har möjlighet att lägga på extra kem eller spolning med högtrycksslangarna.
 6. När du tvättat färdigt, spola av golv och väggar efter dig samt kasta bort skräp, kvistar m.m. som fallit av fordonet vid tvätt.
 7. Tryck på ”Avsluta tvätt” och välj om du vill ha kvitto eller inte.
 8. Porten öppnas och stängs efter att du kört ut.

*Se exempelfilm ovan. Vi rekommenderar att du först spolar av det värsta med manuellt högtryck och därefter kör tvättmedelsbåge + manuell avfettning. Låt medlen verka 5 minuter. Har du tillgång till maskinborstar, starta borstprogram + maskinens högtryck. Du kan även/alternativt använda de handhållna borstarna i hallen. Använd manuellt högtryck för att spola av golv, väggar samt där maskinen ej kommit åt.

Tvätt av godsekipage

Här kan du se en instruktionsfilm på en tvätt av ett godsekipage.

Felsökning

Ibland händer det att saker och ting inte riktigt går som man förväntat sig. I hallen finns våra telefonnummer dit du kan vända dig om någon skulle gå fel eller om du är osäker över något. Ring hellre en gång för mycket än en gång för lite.
Här har vi samlat några av de vanligaste problemen/felen som kan uppstå.

Kvittera larm

Om maskinen tycker sig känna av att något är fel så avger den ett larmmeddelande. En gul ruta kommer då upp på datorskärmen med text om vilket larm som lösts ut samt en knapp där det står ”Kvittera larm”. I det allra flesta fall beror det på en av två saker.

 1. Ett motorskydd har löst ut. Det beror på att borstarna tycker sig ha fastnat i något. Kontrollera så att inget sitter fast i borstarna och att dom har fri gång, det vill säga att det inte finns något på fordonet som borstarna kan ta i. Efter att ha kontrollerat detta och eventuellt lossat det som sitter fast på borstarna, återställ larmet genom att trycka på den runda gula knappen och sedan på ”Kvittera larm” på skärmen. Eftersom att borstarna reagerat över något bör du stänga av borstarna i det här läget, i annat fall kan larmet lösa ut igen och ytterligare fel kan uppstå. Det gör du genom att klicka på programknappen för de borstar du vill stänga av, så att texten blir svart.
 2. En nödstoppsknapp är intryckt och ett felmeddelande kommer upp om återställande av nödstopp. I hallen finns 5 nödstoppsknappar, fyra på maskinen och en på datorn. Dra knapparna försiktigt utåt så att dom återgår till friläge. Kvittera därefter larmet genom att trycka på den gula runda knappen och sedan på ”Kvittera larm” på skärmen. Det är lätt att komma åt nödstoppsknapparna när man befinner sig inom maskinområdet. Knapparna är känsliga och det kan räcka att gå emot dom med jackan.

Porten öppnas/stängs inte, Det går inte att komma vidare i programmet

Tvättsessionen måste göras i en viss ordning och det är sensorer som känner av i vilket läge du är. Om ordningen störs kommer tvättprogrammet att agera i fel ordning och inte känna av att vissa saker redan gjorts, vilket kommer att göra att du blir ”fast” i programmet. Några vanliga exempel på störningar i ordningen är att;

 • Tvättkort dras på datorn i tvätthallen. Då tycker datorn att du ska åka in i hallen, även om du redan gjort det, och öppnar inkörsporten och startar underspolningen igen. Detta kommer även orsaka att du inte kommer vidare i programmet eftersom att sensornerna inte brytits i rätt ordning. Datorn kommer att säga ”kör fram till rött ljus” även om du redan står där.
 • Det står ”Dra ditt kort” på skärmen, även då du redan är i hallen. Det kan beror på att du klickat på ”Avsluta tvätt”. Det gör att din tvättsession stängs och du måste köra ut från hallen.
 • Utkörsporten öppnas inte. Det kan beror på att du antingen inte tryckt på knappen ”Avsluta tvätt” eller så kan porten ha hakat upp sig. Ett annat alternativ kan vara att ordningen störts så att datorn inte anser att det är dags att öppna porten.

Om något problem skulle uppstå, kontakta personal för att åtgärda felet.

Borstarna beter sig inte som dom ska

När du kommer in i tvätthallen är alltid alla funktioner avstängda. Du måste alltså fysiskt själv välja vilka funktioner som ska aktiveras utifrån de funktioner som du har tillgängliga och Du ansvarar för att inte välja funktioner som inte är lämpat för det fordon du tvättar.

Det alla viktigaste är att det är rätt fordonskategori på kortet du använt för att komma in i hallen. Det finns tre olika kategorier; Lastbil, Buss och småbil. Om du använder fel kort kan borstarna eller ditt fordon bli förstörda eftersom att dom beter sig olika för olika fordonskategorier.

Har du bakgavellyft av något slag på antingen bil, släp eller båda två, är det viktigt att du använder ett kort som är programmerat för detta. Är du osäker eller använder ett kort som inte är programmerat för bakgavellyft, får sidoborstarna inte användas bak! Om dom gör det, så kommer fettet att hamna i borstarna och smutsa ner efterföljande fordon. Du kan välja att antingen inte aktivera sidoborstarna alls, eller att stänga av dom efter att sidorna är tvättade. Du stänger av dom genom att trycka på knappen ”Sidoborstar” tills att texten blir svart. Detta gäller samtliga knappar.

Anser du att ditt kort är felprogrammerat. Det vill säga att du använder rätt kort, men borstarna eller fordonskategorin är inte som förväntat, kontakta Kundservice för omprogrammering av kort.

Upptäcker du, under tvättprogrammet, att någon borste inte beter sig önskat eller att något är i vägen, så kan du stänga av den borsten när du upptäcker problemet. Upptäcker du att programmet är helt fel eller att det är risk för att något blir skadat, så kan du trycka på ”Avbryt program”. Maskinen stoppar då allt den håller på med och återgår till ursprungsläget.

När borstarna tvättat fordonet är det normalt att dom står och snurrar ett tag för att skölja sig själva. Om borstarna står och snurrar utan att gå vidare kan programmet av något skäl ha hakat upp sig. Om något är fel, så kommer datorn efter ett tag själv att slå ifrån och avge ett larm.